Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Dizabnet

  /  Inițieri   /  SCRISOARE DESCHISĂ privind încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin modificările aduse de legea bugetului de stat 2019

SCRISOARE DESCHISĂ privind încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin modificările aduse de legea bugetului de stat 2019

4 februarie 2019

SCRISOARE DESCHISĂ

privind încălcarea legii pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin modificările aduse de legea bugetului de stat 2019

 

În atenția doamnei Viorica Dăncilă, Prim-ministru, domnului Eugen Teodorovici, Ministrul finanţelor publice şi a domnului Marius-Constantin Budăi, Ministrul muncii şi justiţiei sociale

 

Organizațiile neguvernamentale vă sesizează asupra încălcării grave a Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prin proiectul Legii bugetului de stat 2019.  

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice prin proiectul Legii bugetului de stat încalcă art. 40 alin (1), art. 51 (52) din Legea privin drepturile persoanelor cu dizabilităţi,  art. 4 alin (2) din H.G. nr. 978/2015 şi art. 139 alin (3) din Constituţia României:

  1. Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi indică faptul că sumele prevăzute de autorităţile locale pentru plata salariilor asistenţilor personali sunt alocate în proporţie de 90% de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată. Ori, în proiectul Legii bugetului de stat pe 2019 la acest capitol Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei.
  2. În mod similar chestiunii finanţării salariilor asistenţilor personali şi finanţarea centrelor de asistenţă socială pentru 18.000 de persoane adulte cu dizabilităţi, se asigură tot din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate cu această destinaţie, în proporţie de cel mult 90% din necesarul stabilit anual de Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale, la elaborarea bugetului de stat, în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii. Cu toate acestea, în ciuda prevederilor legale în vigoare, Ministerul Finanţelor Publice a alocat zero lei şi la acest capitol din proiectul legii bugetului de stat.
  3. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a colectat în 2018 aproximativ 500 milioane de euro de la instituţiile private şi publice pentru neangajarea în muncă de către acestea a persoanelor cu dizabilităţi[1]. MFP avea obligaţia de a completa proiectul legii bugetului 2019 cu un capitol aferent Fondului angajării persoanelor cu dizabilităţi, indicând astfel destinaţia sumelor colectate în baza art. 78 alin (3), respectând astfel art. 139 alin (3) din Constituţia României. În prezent, Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nu cuprinde nicio prevedere în acest sens în ciuda promisiunilor publice transmise de Ministrul Finanţelor Publice, sâmbătă 2 februarie a.c.

Astfel, după un număr de ani când această problemă a finanţării serviciilor sociale rezidenţiale şi a serviciilor de suport furnizate de asistenţii personali funcționa conform normelor legale în vigoare, de la bugetul central (chiar și așa cu sincope), se propune revenirea la o veche stare de fapt care și-a demonstrat deja ineficiența cronică. Faptul că autorităților publice locale li se cedează utilizarea 100% a sumelor colectate din impozitul pe venit, din care o parte să fie folosite pentru plata salariilor asistenților personali și pentru susținerea centrelor rezidențiale pentru persoane cu dizabilități, nu doar că încalcă prevederile Legii privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, dar în condiţiile ratei crescute a şomajului din unele judeţe (ex. Teleorman, Caraş-Severin, Gorj etc.), va conduce la o practică neunitară în materia plăţilor din asistenţă socială. Comportamentul discreționar al multora dintre primari a fost semnalat în repetate rânduri de persoanele cu dizabilități, acestea fiind deseori obligate să accepte transformarea salariului asistentului personal în indemnizație, uneori primindu-şi salariile cu întârziere de luni de zile, așa cum a fost prezentat Ministrului finanțelor și în cadrul audienței de sâmbătă, 2 februarie 2019.

Lipsa garanţiilor reale oferite de către stat tuturor persoanelor cu dizabilități şi în mod special celor instituţionalizate sau având dizabilităţi grave este bine cunoscută: mecanismele de petiţionare nu sunt adaptate nevoilor lor, iar structurile de control ale Ministerului Muncii și Justiției Sociale nu au excelat în sancționarea încălcării acestor drepturi, așa cum ar fi trebuit.

Temerile noastre sunt justificate şi de abuzurile înregistrate în perioada anterioară crizei economice și ulterioe, perioadă în care salariile asistenților personali erau asigurate din bugetul propriu al autorităților locale și ni se semnalau:

– întârzieri în angajarea asistenților personali punând în pericol viaţa persoanelor cu dizabilităţi grave;

– întârzieri în plata salariilor;

– nerespectarea dreptului asistenților personali la concediu medical sau la concediu de odihnă;

– concedieri masive în timpul crizei economice;

– lipsă de informare şi de prioritzare la nivel social a dreptului la asistenţă umană în sensul includerii în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi grave.

Astfel, actuala formă a bugetulului de stat va pune în pericol drepturile a 800.000 persoane cu dizabilităţi, a celor 18.000 de persoane adulte instituţionalizate şi va afecta în mod direct cele 3.000 de autorități publice locale responsabile cu asigurarea acestor drepturi.

Noi, inițiatorii și semnatarii acestei scrisori deschise, vă solicităm să respectaţi Legea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi revenind asupra acestor prevederi din proiectul bugetului de stat pentru anul 2019, iar finanţarea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav şi a serviciilor sociale de tip rezidenţial să fie în continuare asigurate de la bugetul de stat, respectiv să înfiinţați Fondul destinat integrării pe piaţa muncii a persoanelor cu dizabilităţi.

Ne opunem ferm introducerii de prevederi legislative în sectorul dizabilității fără o analiză detaliată cu privire la impactul lor, la evaluarea efectelor secundare ale acestor modificări şi fără consultarea adecvată a tuturor grupurilor afectate de noile prevederi legislative. La un an și jumătate după adoptarea în forță a OUG 60/2017, toate asigurările pozitive ale decidenților politici s-au dovedit doar argumente fără fundament, iar temerile persoanelor cu dizabilități și ale reprezentanților acestora au fost confirmate. Nu dorim să repetăm acel moment, în condițiile în care decizia de acum afectează un număr și mai mare de persoane cu dizabilități.

 

Inițiatori:

Andreia Moraru, Președinte, Federația Dizabnet – Rețeaua prestatorilor de servicii pentru persoane cu dizabilități,  www.dizabnet.ro

Diana Chiriacescu, Director executiv, Federația Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, www.fonss.ro

Georgiana Pascu, Manager de program, Centrul pentru Resurse Juridice, CRJ, www.crj.ro, Tel: 072988 1159, email: gpascu@crj.ro

Maria Mădălina Turza, Președinte, Centrul European pentru Drepturile Copiilor cu Dizabilități,          www.cedcd.ro

Daniela Tontsch, Președinte, Consiliul Național al Dizabilității din România – CNDR, www.fcndr.ro

Bogdan Simion, Președinte al Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC, www.fonpc.ro

Lavinia Besnea, Asociația de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România (ASCHFR), www.aschfr.ro

Dorica Dan, Președinte – Asociația Prader Willi din România, www.apwromania.ro , Președinte – Alianța Națională pentru Boli Rare România, www.bolirareromania.ro, Președinte – Asociația Română de Cancere Rare,  www.arcrareromania.ro

Ștefan Dărăbuș, Director regional, Hope & Homes for Children – HHC, www.hope-homes.org

Florian Sălăjeanu, Președinte – ASSOC, www.assoc.ro

Mugur Frăţilă, Președinte al Consiliului Director TONAL

Elisabeta Moldovan, Copreședinte, Asociația ”Ceva de Spus”, www.cevadespus.ro

Liuba Iacoblev, Presedinte AUTISM ROMANIA – Asociația Părinților Copiilor cu Autism, www.autismromania.ro

Semnatari neafiliați:

Fundația de Abilitare Speranța,

UnLoc, Roxana Damaschin,

Asociația Werdnig Hoffman,Veres Robert Iosif, Președinte

Asociatia Un Copil O Speranta , Munteanu Letitia, Președinte

Asociatia Divers, Koreck Maria, Președinte

Asociația Helping hand for all, Szász Tünde Csilla, Vicepreședinte,

Asociația Prietenii lui Răzvan Tîrgu Mureș, Chiorean Mirela, Președinte

Asociația Adrian Luptă cu Autismul, Roman Edit, Președinte

Asociația Calea spre Acces

Asociația Handicapaților Fizic din Satu Mare

Asociația IHTIS

Asociația SM SPEROMAX Alba

Asociația Persoanelor cu Dizabilități Fizice Dej

Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice „Sf. Haralambie” Brașov

Asociația PRO STEM CELL

Asociația Rebeca faith-hope-love

Asociația Down Plus București

Federația Organizațiilor de Părinți care au Copii cu Dizabilități

Organizațiile membre Dizabnet sunt :

ASCOTID – Asociatia Copiilor si Tinerilor Diabetici Mureş, Rodica Molnar
Asociaţia Benone
Asociația ELI
Asociaţia HIFA România – Ajutor pentru toti
Asociatia Pedagogilor Sociali Cheia
Asociaţia Persoanelor cu Dizabilităţi Locomotorii din Judeţul Mureş
Asociația pentru o Viață de Succes
Asociaţia Rază de Soare
Fundația Transilvana Alpha
Fundația Creștină RHEMA
Fundaţia Mâini Dibace
Fundaţia Rheum Care
ASCOV
Asociația Puzzle Romania
Asociația ABC Down
Asociatia Esperando
Fundația Inocenți
Asociația 1 Iunie 2001
AHNIL
Asociația ”Napsugár az esőben”
Asociația Aripi
Asociația Umanitară Carmen
Asociaţia Centrul de pregătire pentru viaţă independentă LMG
Asociatia Ceva de Spus
Asociația de sprijin a copiilor handicapați fizic România filiala Argeș
Asociatia Don Orione
Asociația Filantropia Ortodoxă Alba Iulia – Centrul Sf Meletie
Asociaţia Handicapaţilor Fizici Miercurea Ciuc
Asociația Hans Spalinger Simeria
Asociatia Hoffnung Romania
Asociația județeană pt Șanse Egale ”Condorul” Galați
Asociația Națională a Interpreților Autorizați în Limbaj Mimico-Gestual, Dumitru Bogdan, Președinte
Asociația Nevăzătorilor din România – filiala Brașov
Asociația Nevazatorilor din România – filiala interjudețeană Constanța-Tulcea
Asociația Persoanelor cu Handicap “Sporting Club” Galați
Asociația Persoanelor cu Handicap din Oltenia
Asociația Persoanelor cu Handicap din România – APHR
Asociatia Phoenix Carita si Fundația Phoenix Carita Bicaz
Asociatia Phoenix Speranta Mediaş, Stănescu Maria Ioana, Director
Asociaţia Prader Willi România
Asociația Pro ACT Suport
Asociația RESTART
Asociaţia Română pt persoane cu handicap Mental “ARPEHAM” Mediaş
Asociația Szentkirályi Stephanie Egyesület
Asociația Speranta pentru Ocrotirea Bolnavilor cu SIDA din jud.CT
Asociaţia Tinerilor Liberi Bistriţa / Fundația pentru Tineret Bistrița
Asociația Vincero
Associatione Universitaria per la Cooperzione Internationale (AUCI)
Autism Romania
Fundația pentru Dezvoltare Locală Speranța
Federația Paritate România PARRO
Fundația “INGINERII SPERANȚEI”
Fundatia ADV Romania
Fundația Creștină Diakonia
Fundația Estuar
Fundaţia Estuar Cluj
Fundația Împreună
Fundaţia Motivation România
Fundația Orban Odorheiu Secuiesc, Orban Agnes, Reprezentant legal
Fundaţia Pentru Voi Timişoara
Fundaţia Ruhama Oradea
Fundația Rafael
Fundația Sf. Dimitrie, Avramescu Elena, Președinte executiv
Fundația Star of Hope Romania
Hospice Casa Speranței
Federația Organizația Nationala a Persoanelor cu Handicap din Romania (ONPHR), Francisc Simon, Președinte
Organizația Caritas Alba Iulia asistența socială
Organizația Caritas Catolică Oradea
Organizația Caritas Catolică Zalau
Organizația Caritas Eparhial Greco-Catolic Bistrița
Organizația pentru Copii si Adulti cu Nevoi Speciale “Trebuie” – filiala Fetești
Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual
Societatea Română Speranţa Timişoara
Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală
Cabinet avocat UPA Constantin Adrian Pîrloc
SC.Ditto.SRL – unitate protejată
SC GILECOM SRL Bistriţa – unitate protejată
SC AURVAS PROTECTAV SRL Tulcea – unitate protejată
IF GAVRILĂ DUMITRU Bucureşti – unitate protejată
Fundația de caritate și întrajutorare ”Ana” – unitate protejată
SC ELISA MED SRL Alba Iulia – unitate protejată
SC TIMURAL SRL – unitate protejată

Organizațiile membre FONSS sunt:

Fundația Alături de Voi România

Centrul de Dezvoltare Socială,

Organizația Salvați Copiii Iași,

Asociația Alternative Sociale,

Fundația Iosif,

Centrul Diecezan Caritas Iași,

Fundația COTE,

Fundația World Vision,

Fundația Star Of Hope,

Fundația Serviciilor Sociale Bethany,

Fundația Ancora Salvării,

Fundația de Sprijin Comunitar Bacău,

Asociația  Betania,

Fundația Enable,

Fundația Solidaritate și Speranța Iași,

ANCAAR – Filiala Iași,

Fundația de Dezvoltare Locală Speranța Tg Neamț,

Asociația Institutul pentru Parteneriat Social Bucovina

Fundația Păpădia,

Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară,

Fundația Inimă de Copil Galați,

Asociația Bunul Samaritean Nicorești Galați,

Asociația Pro ACT Suport,

Fundația Corona,

Fundația Il Chicco Iași,

Fundația  “Un Coup de Main d’Emmaus” Iași,

Asociația Blijdorp România,

Asociaţia “Centrul Daniel” Bacău,

Asociatia Umanitară Concordia,

Asociatia Four Change,Fundatia Joyo,

Asociaţia de Sprijin a Persoanelor cu Nevoi Speciale – Luceafărul, Neamţ,

SOIR- Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual,

SOS Satele Copiilor Romania,

Bună ziua Copii din Romania

Organizațiile membre ale CNDR sunt:

Filiala București a Asociației Distroficilor Muscular din România

Asociația Distroficilor Muscular din România,

Filiala Arad a Asociației Distroficilor Muscular din România,

Asociația Nevăzătorilor din România – ANR,

Asociația Națională a Surzilor din România – ANSR,

Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România – AIRN,

Asociația RENINCO,

Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor din România – AHNR,

Asociația Persoanelor cu Handicap Neuromotor – Argeș,

Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România,

Asociația Aripi

ASPIIR – Asociația Persoanelor cu Boli Inflamatorii Intestinale din România,

Asociația CONIL,

Asociația persoanelor cu handicap “Sporting Club” Galați,

Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – APAA,

Fundația Română pentru Persoane cu Handicap Vizual “Prietenii Nevăzătorilor,

Asociația “Ridică-te și umblă”,

Asociația Maternity, Advocacy, Medicină, Educație M.A.M.E.,

Asociația Română de Psihiatrie Medico-legala,

Asociația THEOEMYDOR,

Asociația Transplantaților din România,

Federația Sindicatelor Asistenților Personali ai Persoanelor cu Handicap,

Asociația Sportivă Mereu Împreună pentru Oameni

 

 

 

[1] Estimarea inițiatorilor, pe baza Adresei ANAF cu nr. MCB 1181/23.07.2018 adresată Fundației Alături de Voi, cu privire la sumele colectate de ANAF din contribuția la fondul de handicap în perioana iunie 2017-iulie 2018.