Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități


Proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Numărul contractului de finanțare nerambursabilă: RO2013_5.1_22

Proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” vizează întărirea mişcării de reprezentare a persoanelor cu dizabilităţi din România şi ameliorarea politicilor publice din domeniul dizabilităţii, prin dezvoltarea unei platforme sustenabile de acţiune, dialog şi lobby.

Scopul general al proiectului

Dezvoltarea capacităţii societăţii civile la nivel local şi naţional, pentru a influenţa mai activ şi mai eficient politicile publice de egalizare a şanselor pentru persoanele cu dizabilităţi din România şi pentru a lupta împotriva discriminării cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi, prin intermediul unei platforme naţionale de acţiune şi lobby în domeniul dizabilităţii.

Obiectivele proiectului                                 

Obiectivul nr.1 – Îmbunătăţirea cunoştinţelor în domeniul drepturilor omului, a instrumentelor de luptă împotriva discriminării, a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a evoluţiei politicilor publice din sfera dizabilităţii; creşterea constantă şi vizibilă a eficienţei acţiunilor de lobby şi advocacy derulate de către organizaţiile de persoane cu dizabilităţi în următorii doi ani, pentru un impact concret şi durabil asupra calităţii vieţii acestor persoane si a nivelului real de incluziune socială al acestora;

Obiectivul nr.2 – Creşterea calităţii datelor şi analizelor cu privire la situaţia persoanelor cu dizabilităţi din România, pentru o mai bună reflectare a nevoilor acestor persoane în politicile publice de la nivel naţional şi local, precum şi pentru ajustarea obiectivelor prevăzute în strategia 2014-2020 în domeniul dizabilităţii;

Obiectivul nr.3 – Schimbarea modului de reflectare a problematicii dizabilităţii în mass media, ca mijloc principal de modernizare a percepţiei despre persoanele cu dizabilităţi, în comunitate.

Beneficiarii proiectului

  • 50 de organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi (cu accent pe organizaţiile care reprezintă grupurile cele mai vulnerabile sau excluse – copiii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu afecţiuni neuropsihiatrice, victimele psihiatriei, persoanele cu dizabilităţi asociate sau boli rare etc.) + 50 organizaţii ale profesioniştilor din domeniul dizabilităţii, inclusiv organizaţii furnizoare de servicii + 3 organizaţii de promovare a drepturilor omului vor participa la programe de formare cu privire la obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Acest grup cuprinde peste 1.100 de persoane.
  • reprezentanţi ai autorităţilor publice locale (consilii locale, primării, consilii judeţene, prefecturi, structuri deconcentrate ale ministerelor în teritoriu), parlamentari, funcţionari şi manageri ai serviciilor publice (SPAS, AJOFM, DGASPC, servicii de sănătate, inclusiv cabinete de medicina familiei, unități școlare, transport public etc), arhitecți și responsabili în dezvoltare şi planificare urbană, respectiv reprezentanţi din domeniul comunicării şi mass media vor beneficia de activităţi și materiale de informare. Acest grup include peste 3.300 de persoane.

Perioada de implementare 

2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016.

Bugetul total

154.597 euro.

Persoană de contact

Andreia Moraru, Manager proiect, 0723 686 434, andreia_moraru@alphatransilvana.ro 

I