Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Dizabnet

  /  Publicații DIZABNET   /  Sinteză Lobby și Advocacy DIZABNET – Decembrie 2015

Sinteză Lobby și Advocacy DIZABNET – Decembrie 2015

ACȚIUNI DIZABNET:

– Implicare DIZABNET in finalizarea Strategiei “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2015-2020 (coordonare-informare, realizare-trimitere scrisoare deschisa, organizare-participare dezbateri publice – 21 ian, 03 feb si 09 feb). Implicare în realizarea Planului de actiune al Strategiei (mar.), participare la Consiliul de Analiză a persoanelor cu dizabilităţi pentru aprobarea strategiei (23 apr. și 10 aug.)

Impact: În urma demersurilor ONPHR, Dizabnet, ș.a. rețele și organizații din domeniul dizabilității s-a renunțat la varianta inițială a Strategiei (din 2013) și s-a trecut la elaborarea unei noi Strategii, iar pe baza acesteia a Planului de acțiune. Pe tot parcursul acestui demers am fost prezenți pe parte de comunicare între organizațiile societății civile, cu colectare de opinii de la acestea și de introducere a modificărilor solicitate. În general, acestea au fost preluate în marea majoritate.

– Scrisoare deschisă adresată Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice de către DIZABNET, CRJ – Centrul de Resurse Juridice, FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, CNDR – Federația Consiliul Național al Dizabilitatii și CIM – Centrul pentru Investigații Media.

Dorim să exprimăm anumite observații în contextul în care zilele trecute am aflat din presă că, într-un centru din sectorul 6, un copil cu dizabilități a fost legat cu funia, iar pe 3 iunie ați declarat „că începe procesul de dezinstituţionalizare a celor 17.000 de persoane cu dizabilităţi aflate în centre rezidenţiale”, conform Mediafax. .

http://www.disabnet.ro/scrisoare-deschisa-adresata-ministrului-muncii-familiei-protectiei-sociale-si-persoanelor-varstnice/

Impact mai degrabă în mass-media și, în premieră, a fost prima luare de poziție a Dizabnet care a fost transmisă spre informare la Comisia Europeană, la conducerea Disability Unit din cadrul DG Employment & Social Affair.

– Poziţia DIZABNET – Reţeaua Prestatorilor de Servicii pentru Persoana cu Dizabilităţi şi a FONSS – Federaţiei Oraganizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale cu privire la forma în care au fost adoptate „Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi” prin ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015

http://www.disabnet.ro/pozitia-dizabnet-cu-privire-la-forma-in-care-au-fost-adoptate-%E2%80%9Estandardele-minime-de-calitate-pentru-acreditarea-serviciilor-sociale-destinate-persoanelor-adulte-cu-dizabilitati-prin/

Impact: S-a luat la cunoștiință de către ANPD. Acestia au discutat individual cu organizatiile membre ale Dizabnet privind modificarea unui singur standard, a Standardului minim de calitate pentru locuințe protejate. Nu s-a făcut însă nici o modificare.

SUSȚINERI  DIZABNET:

– Declaraţie de poziţie la Forumul Serviciilor Sociale Braşov, 2-3 martie 2015

http://www.disabnet.ro/declaratie-forumul-serviciilor-sociale/

Impact: Este un document tip road map care direcționează eforturile ONGurilor din sector în demersurile legate de contractarea serviciilor sociale. Obținusem formarea unui grup de lucru la MMFPSPV privind contractarea serviciilor sociale. Din pacate, schimbarea Secretarului de Stat a condus la pierderea acestei oportunități. Pe de alta parte, această declarație ne-a permis implicarea unitară a prestatorilor de servicii sociale în modificarile care se aduc Legii achizițiilor publice, prin transpunerea Directivei privind serviciile sociale (demers din luna august 2015). Sau Luarea de poziție (august 2015) privind OG care acceptă ca și companiile să fie acreditați ca prestatori de servicii sociale în domeniul îngijirilor la domiciliu și al dezvoltării de servicii rezidențiale pentru vârstnici și de a avea acces la fonduri publice pentru a dezvolta aceste servicii.

– Susținere DIZABNET pentru demers FONSS – Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale pentru modificare HG 532/1999 pentru aprobarea ”Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora”.

http://www.disabnet.ro/sustinere-dizabnet-pentru-demers-fonss-federatiei-organizatiilor-neguvernamentale-pentru-servicii-sociale-pentru-modificare-hg-5321999/

Impact: Nu avem informații.

– Susținere DIZABNET pentru demers FONPC privind respingerea propunerilor de modificări și completari la Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale care permite acreditarea ca prestatori de servicii sociale a operatorilor economici si a beneficia de fonduri publice pentru anumite servicii sociale .

http://www.disabnet.ro/sustinere-dizabnet-pentru-demers-fonpc-privind-propunerile-de-modificari-si-completari-la-legea-asistentei-sociale-nr-2922011-si-og-nr-682003-privind-serviciile-sociale/

Impact: Proiectul de lege se află în Parlament, a trecut de Senat (argumentele noastre nu au fost considerate relevante), urmează a intra în dezbatere în Camera Deputaților (camera decizională)

 

– Susținere DIZABNET pentru demers comun FDSC și rețele din domeniul social (Caritas / SeniorNet, ADV România / FONSS, FTA / DizabNet, FONPC) pentru Completări privind economia sociala și serviciile sociale din noua lege a Codului fiscal

Impact: Demers finalizat cu success, modificările s-au făcut în conformitate cu cele solicitate de ONG-uri.

– Susținere DIZABNET pentru demers comun rețele din domeniul social (Caritas / SeniorNet, ADV România / FONSS, FTA / DizabNet, FONPC) pentru Scrisoare replică la Ordinul privind prioritățile de finanțare ale MMPSPV prin lege 34/1998 (sept).

Impact: Nu avem informații.

– Susținere DIZABNET pentru demers comun FDSC și rețele din domeniul social (Caritas / SeniorNet, ADV România / FONSS, FTA / DizabNet, FONPC) pentru Completări și reacții privind Transpunerea în legislația românească a Directivei europene privind achizițiile publice (sept.)

Impact: Proces în derulare. E prea devreme să evaluăm impactul.

– Aderare DIZABNET la Platforma ”Politica fără bariere” și începerea demersurilor pentru facilitarea votului prin corespondeță și pentru persoane cu dizabilități din țară

Impact: Inițiativă respinsă de către Comisia parlamentară pentru modificarea legilor electorale.

– Semnare petiţie ARC România referitor la Creditul fiscal privind sponsorizările pentru ONGuri

http://arcromania.ro/content/index.php/82-noutati/latest-news/345-scrisoare-deschisa-adresata-ministerului-finantelor-publice

Impact: Demers finalizat cu success, modificările s-au făcut în conformitate cu cele solicitate de ONG-uri.

 Susținere DIZABNET pentru demers Coaliţia Anti-Discriminare – Societatea civilă propune patru candidaturi pentru CNCD și solicită Parlamentului o procedură transparentă de alegere a membrilor

http://www.apador.org/societatea-civila-propune-patru-candidaturi-pentru-cncd-si-solicita-parlamentului-o-procedura-transparenta-de-alegere-a-membrilor/

Impact: Nici unul din candidații propuși de Coaliția Anti-Discriminare nu au fost acceptați de către Comisia Parlamentară numită în acest sens.

– Susținere DIZABNET pentru candidatura lui Ionuț Sibian, Director executiv al FDSC în procesul de nominalizare a reprezentanților ONG în Comitetul Economic și Social European (CESE)

http://www.disabnet.ro/sustinere-dizabnet-pentru-candidatura-lui-ionut-sibian-director-executiv-al-fdsc-in-procesul-de-nominalizare-a-reprezentantilor-ong-in-comitetul-economic-si-social-european-cese/

Impact: Dl Ionuț Sibian, FDSC a fost nominalizat de Guvernul României în Comitetul Economic și Social European. Susțineare dânsului a fost importantă, deoarece CESE are un comitet ad-hoc privind dizabilitatea în acest for și este important a fi la current cu activitățile și demersurile acestuia.

Descarcă Newsletterul Dizabnet Decembrie 2015 aici