Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Dizabnet

  /  Publicații DIZABNET   /  Newsletter DIZABNET Aprilie – Iulie 2015

Newsletter DIZABNET Aprilie – Iulie 2015

ACȚIUNI DIZABNET:

– Participare la Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu dizabilităţi, ANPD, București.

Conform prevederilor art. 92 din Legea 448 / 2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Consiliul de analiză a problemelor persoanelor cu dizabilităţi are ca atribuţii emiterea de avize consultative cu privire la actele normative care au ca obiect protecţia persoanelor cu dizabilităţi, analizarea problematicii protecţiei persoanelor cu dizabilităţi şi propunerea de măsuri privind îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale acestora.

Astfel, Andreia Moraru, reprezentant DIZABNET, a participat marţi, 21 aprilie 2015 la prima şedinţă din acest an a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu dizabilităţi. Tema întâlnirii a fost aprobarea Strategiei “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2015-2020. În urma discuţiilor s-au convenit de către reprezentanţii instituţiilor publice şi a organizaţiilor neguvernamentale participante completările necesar a fi aduse acestui document, precum şi avizarea lui de principiu în forma şi structura sa.

De asemenea, următoarea întâlnire este luni, 10 august 2015, tema întâlnirii fiind discutarea Planului de Acțiune aferent Strategiei “O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2015-2020.

– SCRISOARE DESCHISĂ adresată Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice de către DIZABNET, CRJ – Centrul de Resurse Juridice, FDSC – Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, CNDR – Federația Consiliul Național al Dizabilitatii și CIM – Centrul pentru Investigații Media.

Dorim să exprimăm anumite observații în contextul în care zilele trecute am aflat din presă că, într-un centru din sectorul 6, un copil cu dizabilități a fost legat cu funia, iar pe 3 iunie ați declarat „că începe procesul de dezinstituţionalizare a celor 17.000 de persoane cu dizabilităţi aflate în centre rezidenţiale”, conform Mediafax. .

http://www.disabnet.ro/scrisoare-deschisa-adresata-ministrului-muncii-familiei-protectiei-sociale-si-persoanelor-varstnice/

– POZIŢIA DIZABNET – Reţeaua Prestatorilor de Servicii pentru Persoana cu Dizabilităţi şi a FONSS – Federaţiei Oraganizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale cu privire la forma în care au fost adoptate „Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi” prin ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015

http://www.disabnet.ro/pozitia-dizabnet-cu-privire-la-forma-in-care-au-fost-adoptate-%E2%80%9Estandardele-minime-de-calitate-pentru-acreditarea-serviciilor-sociale-destinate-persoanelor-adulte-cu-dizabilitati-prin/

SUSȚINERI  DIZABNET:

– Susținere DIZABNET pentru demers FONSS – Federaţiei Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale pentru modificare HG 532/1999

Federația Organizațiilor Nonguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), federație constituită din 10 ONG-uri care furnizează servicii sociale la nivelul județului Iași,  dorim susținerea dvs. în demersul nostru privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 532/1999 pentru aprobarea ”Metodologiei de stabilire a nivelului contribuției de întreținere în instituțiile de asistență socială, datorată de persoanele asistate sau de susținătorii legali ai acestora”.

http://www.disabnet.ro/sustinere-dizabnet-pentru-demers-fonss-federatiei-organizatiilor-neguvernamentale-pentru-servicii-sociale-pentru-modificare-hg-5321999/

– Susținere DIZABNET pentru demers FONPC privind propunerile de modificări și completari la Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale.

În data de 17.06.2015 Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege cu nr. PL-x nr. 444/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe inițiată de către Guvernul României. În cuprinsul acestui proiect de lege, la articolul 1, punctul VIII. Servicii Sociale, la aliniatul 2 este prevăzută modificarea art. 37, alin. (3), lit. e) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, coroborată cu abrogarea art. 11, alin (5) din OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale. Referitor la aliniatul 2 din proiectul de lege menționat anterior, modificările preconizate la Legea nr. 292/2011 și OG nr. 68/2003 se referă, în acest moment, la operatorii economici cu scop lucrativ, respectiv la societățile comerciale.

http://www.disabnet.ro/sustinere-dizabnet-pentru-demers-fonpc-privind-propunerile-de-modificari-si-completari-la-legea-asistentei-sociale-nr-2922011-si-og-nr-682003-privind-serviciile-sociale/

– Susținere DIZABNET pentru candidatura lui Ionuț Sibian, Director executiv al FDSC în procesul de nominalizare a reprezentanților ONG în Comitetul Economic și Social European (CESE)

http://www.disabnet.ro/sustinere-dizabnet-pentru-candidatura-lui-ionut-sibian-director-executiv-al-fdsc-in-procesul-de-nominalizare-a-reprezentantilor-ong-in-comitetul-economic-si-social-european-cese/

PARTICIPĂRI DIZABNET:

02-03.04.2015 Participare la Conferința ”Nevoia de dezvoltare a serviciilor medicale, sociale și educaționale în România rurală”, București

http://www.disabnet.ro/02-03-04-2015-participare-la-conferinta-nevoia-de-dezvoltare-a-serviciilor-medicale-sociale-si-educationale-in-romania-rurala-bucuresti/

30.04.2015 Participare la Atelier FDSC ”Pregătirea schimbărilor legislative și factorii de succes în promovarea acestora”, București

Întâlnirea s-a axat pe dezvoltarea parteneriatului, pe catalizarea investițiilor și a eforturilor care privesc îmbunătățirea mediului legislativ din România și pe integrarea bunelor practici din domeniu. Evenimentul și-a propus să creeze o platformă de discuții unde reprezentanții societății civile pot interacționa și pot face schimb de experiență cu privire la problemele legate de modul în care sunt dezvoltate, promovate și adoptate o serie de propuneri legislative.

http://www.disabnet.ro/30-04-2015-participare-la-atelier-fdsc-pregatirea-schimbarilor-legislative-si-factorii-de-succes-in-promovarea-acestora-bucuresti/

11-12.05.2015 Participare în cadrul ”High Level Group on Disability”, Riga la întâlnirea anuală a reprezentanților Comisiei Europene, ai Guvernelor statelor membre ale UE și ale principalelor organizații umbrelă europene. În link-urile atașate sunt concluziile conferinței http://www.lm.gov.lv/news/id/6484 și prezentările participanțilorhttp://www.lm.gov.lv/news/id/6491 .

PROIECTE ÎN DERULARE:

D-LOT (Disability Leaders of Tomorrow) este un proiect derulat de EASPD – Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități  pentru întărirea capacității organizaționale a organizațiilor prestatoare de servicii pentru persoane cu dizabilități din Europa Centrală și de Est.

În cadrul acestui proiect va fi implementat un sistem inovativ de formare și mentoring pe baza unei platforme de e-learning (D-LoT Platform), dar și activități de instruire și mentorat directe. Pentru a intensifica programul de formare, cei mentorați vor transmite mai departe cunoștiințele acumulate către alte organizații din țările lor, dar și se va forma o rețea trans-națională de comunicare pentru prestatorii de servicii pentru persoane cu dizabilități (D-LoT Alumni Network).

Pentru România s-au selectat după cum urmează: Vargancsick Iringo, Fundația Transilvană Alpha, Tg.-Mureș (mentor) și Mihaela Mohorea, Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar, București (mentorat).

ALTE INFORMAȚII:

Tineri cu sindrom Down, reporteri pentru o emisiune TV

– Tinerii cu sindrom Down lucreaza ca reporteri pentru o emisiune TV pe teme sociale, realizată de Asociaţia Hans Spalinger (AHS), o organizaţie care oferă servicii terapeutice și educative pentru copiii cu handicap mintal sever, împreună cu TVR Cluj. Emisiunea abordează probleme sociale ale comunităţii, tematici legate de educaţie şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi fizice sau psihice.

– Emisiunea se numeste „Fără prejudecăți” şi poate fi urmărită la nivel regional pe postul TVR Cluj în fiecare vineri de la ora 17, iar la nivel naţional pe postul TVR 3, în fiecare marți de la ora 17. De asemenea, emisiunea este disponibilă pe platforma online TVR Plus. Pentru a asigura accesibilitate maximă, întregul program beneficiază și de interpretare în limbaj mimico-gestual.

– Pentru a propune subiecte pentru emisiune luați legătura cu Ovidiu Damian, ovidiudamian.ahs@gmail.com .  Poate fi o oportunitate de promovare gratis a proiectelor, ideilor sau serviciilor voastre. Realizatorii pot face știri, materiale, intervenții telefonice sau din platou, chiar și deplasări cu emisiunea în locațiile lor. Avantajul este, dincolo de promovarea la nivel local și național, că aceste materiale vă rămân și pot fi folosite ca materiale de prezentare în diverse ocazii.

– Mai jos aveți unul din clipul de promovare în cadrul emisiunii având ca subiect „Europa fără bariere! – Maratonul în scaunul cu rotile din România până la Parlamentul European de la Strasbourg” realizat de Vasile Stoica, primul român care a călătorit în jurul lumii într-un scaun cu rotile manual:

https://www.youtube.com/watch?v=T_NVtiMCKRQ&feature=youtu.be

ACTEDO – Rețeaua Pro-bono pentru drepturile omului este un centru de asistență juridică (în engleză, clearinghouse) prin care ACTEDO pune în legătură persoanele fizice ale căror drepturi au fost încălcate și ONG-urile din domeniul drepturilor omului, pe de o parte, cu avocații colaboratori membri ai Reţelei Pro Bono, pe de altă parte, aceştia din urmă angajându-se să analizeze cazurile primite prin intermediul Reţelei Pro Bono și să își pună la dispoziție expertiza juridică în mod voluntar. Scopul proiectului este facilitarea accesului la justiției a persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate sau care au fost supuşi unor situaţi de discriminare.

http://actedo.org/reteaua-pro-bono-pentru-drepturile-omului-3/

Centrul de Resurse pentru Coaliții și Rețele este un proiect al CENTRAS destinat dezvoltării coalițiilor și rețelelor din România. Partenerii sunt Asociația Funky Citizens, Fundația PACT, Institutul pentru Politici Publice și Opportunity Associates Romania.

Activitățile principale sunt:

  1. Realizarea unui studiu privind starea rețelelor și coalițiilor (atât formale, cât și informale) din România – realizat;
  2. Selecționarea unui număr de 10 structuri asociative (nefinanțate pe linii de coaliții și rețele a fondului norvegian) și organizarea a 5 sesiuni de instruire de câte 5 zile pentru membrii acestora, în următoarele domenii: comunicare, elemente de dezvoltare comunitară, advocacy și fundraising – în curs de derulare, se mai primesc înscrieri ale structurilor interesate pehttp://neurnim.org/formular-de-inscriere/;
  3. Acordare de asistență directă în realizarea unor campanii de advocacy pe obiectivele specifice ale fiecărei structuri, pentru cele mai bune 5 proiecte ale celor 10 coalitți/rețele care sunt selecționate pentru instruire – se va desfățura în ultima parte a anului 2015;
  4. Acordarea de consultanță și asistență tehnică în domeniul dezvoltării organizaționale și al derulării unor campanii de advocacy tuturor structurilor asociative solicitante, în limita resurselor de timp disponibile ale solicitantului, partenerilor și experților asociați. Temele pe care se va acorda consultanță și asistență sunt listate pewww.neurnim.org. Aceasta etapa începe în septembrie 2015.
  5. Crearea unei baze de resurse online pentru structurile asociative din România – va fi un proces colaborativ, ce va începe în septembrie 2015;
  6. Identificarea și colectarea de informații despre prioritățile de advocacy ale coalițiilor și rețelelor active în România – în derulare;
  7. Promovarea imaginii publice și a rezultatelor de advocacy ale principalelor structuri asociative ale organizațiilor neguvernamentale din România – va începe în cursul lunii octombrie 2015.

Pentru informații suplimentare: www.neurnim.orgwww.centras.ro sau viorel@centras.ro

NOUTĂȚI LEGISLATIVE:

– Hotărâre 383/27.05.2015 privind aprobarea Planului de acțiune și a Strategiei naționale pentru incluziune socială și reducerea sărăciei (2015-2020)

– Hotărâre 418/03.006.2015 privind aprobarea Planului de acțiune și a Strategiei naționale de învățare pe tot parcursul vieții (2015-2020)

– Lege 160/22.06.2015 privind modificarea Legii 217/2003 privind prevenirea și combaterea violenței în familie

– Lege 219/23.07.2015 privind Economia socială (Data intrării în vigoare: 27.08.2015)

Descarcă Newsletterul Dizabnet Aprilie – Iulie 2015 aici