Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Dizabnet

  /  Inițieri   /  LUARE DE POZIȚIE referitor la Proiectul de HG privind aprobarea PIN în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități

LUARE DE POZIȚIE referitor la Proiectul de HG privind aprobarea PIN în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități

LUARE DE POZIȚIE referitor la Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului de Interes Național în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu dizabilități ”Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate”

Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a fost pus în dezbatere publică acest proiect de Hotărâre de Guvern: http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Proiecte_in_dezbatere/2016/2016-01-28-hg-anpd-pin.pdf

Prin prezenta luare de poziție solicităm retragerea acestui proiect de HG până la momentul aprobării Strategiei privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2015-2020 și a planului de acțiune aferent (documente aflate din toamna anului trecut în analiza ministerelor de resort), precum și după aprobarea Planului Național de Dezinstituționalizare pentru persoane adulte cu dizabilitate (PNDPD) prevăzut a se realiza în cadrul Planului de acțiune la Strategia anterior menționată.

Atât timp cât documentele strategice în domeniu nu sunt aprobate, respectiv realizate și trecute prin procesul de transparență decizională nu înțelegem contextul în care se decide alocarea de 51.200.000 lei într-un proiect de HG de două pagini care, teoretic, ar trebui să fie ultimul demers al Guvernului României în efortul de a pune în aplicare Strategia și Planurile de acțiune mai sus menționate.

Ne-existând cadru strategic care să clarifice contextul lansării acestui PIN și făcând o analiză de principiu a documentului anexă, de o pagină, ce oferă cadrul de implementare constatăm următoarele:

 • În România, la acest moment sunt instituționalizate un număr de 17.670 persoane cu dizabilități adulte, iar Guvernul României își propune ca în următorii 4 ani să dezinstituționalizeze 1.300 de persoane, adică 7,3% din persoanele cu dizabilități instituționalizate!
 • În ritmul stabilit de Guvernul României pentru dezinstituționalizare prin acest PIN, acest proces s-ar finaliza în 54 de ani, adică în anul 2070!
 • De asemenea, costul mediu pentru dezinstituționalizarea unei persoane cu dizabilități conform acestei propuneri de HG este de 65.300 lei, iar în varianta puțin probabilă în care costul ar rămâne nemodificat, dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități adulte ar costa România în total 1.153.851.000 lei pe parcursul următorilor 54 de ani!
 • Și aceasta în condițiile în care persoanele cu dizabilități neinstituționalizate, aflate în grija familiilor, având la rândul lor nevoie de suport și servicii specializate reprezintă 97,7% (conform datelor oficiale pe

http://www.mmuncii.ro/j33/images/buletin_statistic/dizabilitati_III2015.pdf).

Ne întrebăm pe ce bază Guvernul României a stabilit acești indicatori pentru  dezinstituționalizare, precum și aceste costuri?

Dacă continuăm analiza acestui document de două pagini al propunerii de HG constatăm următoarele:

 • Apreciem că serviciile sociale tip ”centru de zi” nou înființate vor fi deschise către toate persoanele cu dizabilități, atât cele instituționalizate, ulterior dezinstituționalizate, cât și celor ce trăiesc în familiile din comunitate.
 • Deși numărul de persoane cu dizabilități ce urmează a fi dezinstituționalizate este foarte mic și cunoscându-se faptul că o parte din acestea pot face față unui loc de muncă, nu se prevăd indicatori pentru pregătire pentru viață independentă, pregătire vocațională și nici indicatori privind angajarea în muncă a persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate.
 • Nu apare în document nimic care să indice modul în care se va asigura asistența medicală a persoanelor cu dizabilități dezinstituționalizate, respectiv dacă o dată cu dezinstituționalizarea se va urmări și un program de reducere a sedării, respectiv a excesului de medicație care se folosește în instituțiile de tip vechi, cu consecințe asupra activității și capacității persoanelor cu dizabilități instituționalizate.
 • ONGurile, furnizori privați de servicii sociale, nu pot aplica proiecte ce privesc dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități adulte în cadrul acestui PIN, putând fi doar parteneri de proiect, deși de ani de zile ONG-urile solicită descentralizarea și contractarea serviciilor sociale și aplicarea principiului ”Banul urmează beneficiarul”!

În forma în care arată la acest moment acest document, în baza experienței noastre de peste 10 ani asistență socială și servicii sociale, prevedem a se întâmpla următoarele:

 1. Mulți bani vor fi folosiți pentru clădiri, dotări, amenajări – locuințe protejate, centre de zi, dotări materiale, obținere avize etc. O mică parte din acești bani vor ajunge efectiv la persoanele cu dizabilități și vor fi folosite în scopul schimbării vieții lor în sensul atingerii potențialului maxim de care sunt capabili. Există județe în care DGASPC-urile și SPAS-urile au construit pe proiecte finanțate din fonduri guvernamentale și europene, centre de zi, centre de resurse, locuințe protejate ș.a., și care după finalizarea investiției nu au fost operaționale niciodată din lipsa resurselor financiare, în special cele legate de resursa umană (angajările în sistem fiind blocate la nivel de decizie legislativă). Soluția evitării unor astfel de situații, este ca pe aceste fonduri, ONG-urile furnizoare de servicii sociale să fie eligibile ca aplicanți și să-și poată asuma sustenabilitatea serviciului în parteneriat public – privat prin contractarea furnizării serviciului de către autoritatea locală.
 2. Persoanele cu dizabilități adulte vor fi mutate dintr-o instituție mare, de tip vechi, într-o instituție nouă, dar tot instituție și nu într-un spațiu pe care să-l poată considera ”acasă”. ONG-urile furnizoare de servicii sociale au posibilitatea dezvoltării de servicii în comunitate și crearea prin astfel de servicii de pachete integrate de integrare socio-profesionale pe principiul ”toate serviciile într-un singur loc și cât mai aproape de persoana cu dizabilitate). De exemplu, un ONG care este licențiat pentru un centru de zi pentru persoane cu dizabilități, poate înființa printr-o astfel de finanțare ateliere protejate în care să dezvolte vocațional, să consilieze și orienteze profesional, să ofere cursuri de calificare pentru persoanele cu dizabilități și să le ajute prin servicii de job coaching angajarea pe piața muncii. De asemenea, se pot înființa unități protejate / întreprinderi sociale de inserție de către ONG-uri, care să asigure o integrare profesională a celor care nu fac față pieței libere a muncii sau să urmeze un traseu de acompaniament profesional care să-l ajute ulterior să lucreze în piața neconvențională. Alte ONG – uri, care au deja ateliere / unități protejate, pot construi locuințe protejate / locuințe sociale pentru tinerii cu dizabilități care provin din sistemul de protecție al copilului și astfel să le asigure ieșirea din sistem sau oprirea intrării în sistem acelor care provin din grupurile vulnerabile, oferindu-le astfel un pachet integrat de locuire și angajare. Sunt doar câteva exemple de servicii integrate soci-profesionale și de locuire în comunitate, care pot produce cu adevărat o schimbare în bine în viața persoanei cu dizabilități, iar acest criteriu trebuie să definească modul de cheltuire a banilor avansați pentru acest program.
 3. În lipsa pregătirii pentru viață independentă, a pregătirii vocaționale și a serviciilor de angajare asistată, persoanele cu dizabilități vor rămâne închise la fel ca în instituțiile vechi, mai ales dacă centrele de zi menționate vor fi în aceeași incintă cu locuințele protejate. Evaluarea nevoilor de servicii sociale, a potențialului de muncă și integrare ar trebui să fie tema unor proiecte ante-mergătoare pentru a proceda la dezinstituționalizarea graduală: mai întâi persoanele cu dizabilități ce au un grad mai mare de independență sau potențial, care au un loc de muncă sau pot munci și astfel pot plăti o parte din costurile locuinței. Coplata pe locuința proprie este un factor educativ puternic. Acestea ar trebui sa fie locuințe minim protejate sau sociale. Ar putea fi adăugat și un proces de selecție a centrelor de tip CITO care au deja persoane pregătite pentru viață independentă, dar în absența locuințelor, îngroașă numărul persoanelor cu dizabilități instituționalizate. Aceștia ar trebui sa constituie un grup țintă prioritar. Ieșirea lor ar putea fluidiza calea spre dezinstituționalizare, dinspre CRRPH spre CITO și apoi spre locuințe protejate.
 4. ONGurile, furnizori privați de servicii sociale, nefiind eligibili ca aplicanți se reduce semnificativ posibilitatea de a se înființa servicii inovative, orientate către nevoile beneficiarului și realizate în conformitate cu modelul social al dizabilității așa cum este definit de Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată de România prin Lege 221/2010.

Cu considerație,

Andreia Moraru

Vicepreşedinte EASPD (www.easpd.eu) – Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități

Coordonator Dizabnet (www.dizabnet.ro) – Rețeaua Prestatorilor pentru Persoane cu Dizabilități din România

Membru al echipelor CRJ (www.crj.ro ) pentru monitorizarea instituțiilor pentru persoane cu dizabilități

M: +40-723686434 , T: +40-265257057 (L-V, 8-20) , E: andreia_moraru@alphatransilvana.ro , FB&Twitter: Andreia Moraru

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

În prezent, DIZABNET are 106 membri, organizaţii  / instituții cu caracter privat şi public, unități protejate, cabinete individuale, precum și experți independenți sau din domeniul universitar. Secretariatul Reţelei DIZABNET este asigurat din anul 2009 de către Fundaţia Transilvană Alpha.

Angela Achiței

Președinte FONSS (www.fonss.ro) – Federația Oraganizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale

Președinte executiv Fundația ”Alături de Voi” România (www.alaturidevoi.ro )

M: +40-745609209 , T: +40-232275568, E: angela.achitei@alaturidevoi.ro

Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale – FONSS, reprezintă o platformă de lobby și advocacy, care și-a propus ca misiune implicarea în schimbarea politicilor și dezvoltarea sustenabilă a serviciilor sociale. Federația reunește 21 organizații cu activitatea relevantă în domeniu: Asociația Alternative Sociale, Asociația Betania Bacău, Asociația Regională de Educare a Adulților Suceava (AREAS), Asociația Salvați Copiii Iași, Centrul de Dezvoltare Socială, Centrul de Mediere și Securitate Comunitară Iași (CMSC), Centrul Diecezan Caritas, Filiala Iași a Asociației Naționale pentru Copii și Adulți cu Autism din România (A.N.C.A.A.R.), Fundația “Alaturi de Voi” România, Fundaţia ”Ancora Salvării” Iași, Fundația COTE, Fundația de Dezvoltare Locală “Speranța” Tg. Neamț, Fundația de Sprijin Comunitar Bacău (FSC), Fundația Enable România, Fundația Inimă de Copil, Galați, Fundația Iosif, Fundația Păpădia Iași, Fundația Serviciilor Sociale Bethany, Fundaţia Solidaritate şi Speranţă Iași, Fundația Star of Hope, Fundația World Vision România.

Gabi Răducanu

Vicepreședinte FOPCD(www.fopcd.ro) – Federaţia Organizaţiilor de Părinţi care au Copii cu Dizabilităţi

Director programe la Fundația ”Star of Hope” (www.starofhope.ro)

M: +40- 745254692, T: +40-232216253, E: gbraducanu@yahoo.com

Federația organizațiilor de părinți care au copii cu dizabilități s-a înființat la iniţiativa Fundaţiei Star of Hope Romania răspunzând astfel nevoilor comune ale organizaţiilor fondate şi coordonate de părinţi care au copii cu dizabilităţi din regiunea de Nord-Est a României.
Membri fondatori sunt Fundaţia Star of Hope Romania, Asociaţia Naţională pentru copii şi adulţi cu autism din România – filiala Iaşi, Asociaţia ”Surâsul albastru”, Asociaţia „Mereu împreună 2008” Dorohoi, Asociaţia „Ne trebuie speranţă”, Asociaţia ”Riana pentru dezvoltarea vieţii şi sprijin familial”, Fundaţia ”Univers plus”, Asociaţia de sprijin a persoanelor cu nevoi speciale – Luceafărul, Asociaţia „Pentru noi”, Asociaţia pentru copii şi adulţi cu handicap psihomotor „Cutezătorii”.

Descarcă Luarea de poziție aici.