Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Dizabnet

  /  Conferinta Finala a Proiectului FOND ONG   /  Invitație Achiziție locație Conferință finală

Invitație Achiziție locație Conferință finală

INVITAȚIE

În vederea depunerii unei oferte pentru achiziția în cadrul proiectului  “TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!” (Contract de finanțare SEE RO2013_5.1_22)

 

Fundația Transilvană Alpha vă invită să depuneți oferte în vederea achiziției de:

Servicii de cazare la hotel – COD CPV: 55110000-4,

Servicii de restaurant și de servire a mâncării – COD CPV: 55300000-3

Servicii închiriere săli de curs CPV: 55120000-7

Servicii de tipărire și livrare – COD CPV: 79822

 

necesare în cadrul proiectului “TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”  (Contract de finanțare SEE RO2013_5.1_22)

 

 

1. DATE PRIVIND ACHIZITORUL FUNDAȚIA TRANSILVANĂ ALPHA cu sediul în România, cod poștal 540517, Tîrgu-Mureș, str. Aleea Vrancea nr. 1, cod fiscal RO 1200945, reprezentată de către Preşedinte al Consiliului Director, dr. Lupşa Alexandru

 

PERSOANA DE CONTACT: Andreia Moraru, tel. mobil: 0723-686434, adresă mail: andreia_moraru@alphatransilvana.ro

 

2. OBIECTUL CONTRACTULUI Obiectul contractului de prestări servicii este furnizarea serviciilor de restaurant și de servire a mâncării, servicii hoteliere, servicii de închiriere sală de curs și servicii de tipărire în perioada 26-27 aprilie 2016 pentru maximum 150 de persoane și asigurarea echipamentului tehnic pentru organizatori și participanți.
3. VALOAREA ESTIMATĂ A CONTRACTULUI 10.000 euro cu TVA– 44.623 lei cu TVA (curs inforeuro aprilie 2016 – 4,4623 ron) din care:

– Servicii de cazare la hotel pentru aprox. 60 persoane

– Servicii de restaurant și de servire a mâncării pentru aprox. 60 persoane

– servicii de închiriere sală de curs pentru aprox. 150 persoane

Vezi anexa nr. 2 – Baza de date participanti pentru mai multe detalii.

– servicii de tipărire materiale conferință

Vezi anexa nr. 4 – Materiale conferință

4. CANTITĂȚI –          Cazare (cu mic dejun inclus) pe 2 zile pentru aprox. 60 de persoane

–          Masă (2 prânzuri și 1 cina)  pentru aprox. 60 de persoane

–          3 Pauze de cafea pentru max. 150 de persoane

–          Sală de conferințe (26.04.16 – 3 Săli a câte 50 persoane / 27.04.16, o sală de max. 150 persoane)

–          Materiale pentru conferință (Agendă – 130 buc/carton/color, Lista participanti – 130 bucăți/carton/color, Broșură sesiuni de informare – 130 bucăți/ copertă carton/ color, Brosura materiale – 130 bucăți / copertă carton/ color)

–          Videoproiector (portabil) pentru 2 zile

–          Retroproiector, ecran de proiecție, pinwand și flipchart, TV, video, CD, DVD player, conexiune și utilizarea internetului pentru 2 zile

5. DATE PRIVIND PROCEDURA DE ATRIBUIRE  

Achiziție competitivă simplificată

 

6. CRITERII DE ELIGIBILITATE ŞI CAPACITATEA OPERATORULUI ECONOMIC – Certificat înregistrare la Registrul Comerțului – copie conform cu originalul
7. SPECIFICAȚIILE TEHNICE ALE SERVICIILOR CE URMEAZĂ A FI ACHIZIȚIONATE – Cazarea se va face în cameră standard în regim single și double pentru aprox. 60 de persoane.

– Serviciile de restaurant: între data 26-27.04.2016 vor fi în total 3 mese (prânz și cină) pentru aprox. 60 de persoane și 3 pauze de cafea pentru maxim 150 de persoane.

– Sala se închiriază între data de 26-27.04.2016 în intervalul orar (v. Anexa 3 – Agenda Conferinței), iar capacitatea sălii de conferințe trebuie să fie de maxim 150 de persoane. Echipamente technice ce trebuie asigurate: Videoproiector portabil, retroproiector, ecran de proiecție pinwand și plipchart, TV, video, CD, DVD player, conexiune și utilizarea internetului.

8. TERMENUL-LIMITĂ DE DEPUNERE A OFERTELOR 18.04.2016 ora 14:00
9. ADRESA LA CARE SE TRIMIT OFERTELE ȘI MODUL DE PREZENTARE AL ACESTORA DATE CONTACT:

FUNDAȚIA ALPHA TRANSILVANĂ cu sediul în România, cod poștal 540517, Tîrgu-Mureș, str. Aleea Vrancea nr. 1, adresă e-mail: andreia_moraru@alphatransilvana.ro

 

MOD DE PREZENTARE:  prin e-mail, în format pdf sau în plic, la sediu

10. LIMBA îN CARE TREBUIE REDACTATE OFERTELE  

ROMÂNĂ

 

11. PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTEI 08 – 18.04.2016

 

12. DATA, ORA ȘI LOCUL DESCHIDERII OFERTELOR  

18.04.2016, ora 15:00, sediul Fundației Transilvane Alpha

13. DATA LIMITĂ PENTRU SOLICITAREA DE CLARIFICĂRI  

12.04.2016

14. FINANȚAREA ACHIZIȚIEI  

Finanțare prin granturile SEE 2009-2014 în cadrul Fondului ONG în România

15. CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI  

Prețul cel mai scăzut cu respectarea raportului preț/calitate al produsului.

 

Prețul se exprimă în lei, cu  TVA inclus.

 

 

Anexa: Formular 1 – Formular de ofertă

Anexa 2: Baza de date participant

Anexa 3: Agenda conferinței

 

 

 

Manager de proiect,

Andreia Moraru

 

Data: 8.04.2016

 

 

 

 

ANEXĂ: Formular nr. 1

 

 

OFERTANT

__________________

(denumire/nume)

 

FORMULAR DE OFERTĂ

 

 

 

Către _____________________________________________________

(denumirea achizitorului si adresa completa)

 

Domnilor,

 

 

  1. Examinând invitația primită, subsemnatul ……………………..(numele şi prenumele în clar) reprezentant ……………………………. (legal/împuternicit) al ofertantului…………………………………………. (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în invitația mai sus menţionată, să prestăm ……………. (denumirea serviciilor) pentru suma de ……………………………………………… (suma în litere și în cifre, precum şi moneda ofertei) plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugata în valoare de …………………………. (suma în litere si în cifre).

 

  1. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile necesare în cadrul proiectului ……………………………………., în termenul solicitat de achizitor.

 

  1. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de …………………………zile (perioada în litere si în cifre) şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

 

  1. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta oferta, împreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilita câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

 

  1. Înțelegem ca nu sunteți obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice alta oferta pe care o puteţi primi.

 

 

Data completării ___________________

 

 

 

 

Ofertant,

___________________________

(Numele și prenumele în clar ale persoanei care semnează, ștampila)

 

Anexe:

2. Invitatie achizitie_Locatie Conferinta Finala

Lista participanti

Agenda_Conferinta finala