Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Obiectiv, Misiune, Viziune, Scop

  /    /  Obiectiv, Misiune, Viziune, Scop

Misiunea DIZABNET este de a facilita creşterea calităţii serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi furnizate de organizaţiile/instituţiile membre şi  de a valorifica superior competenţele şi  resursele acestora.

Viziunea DIZABNET este aceea că serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi din România sunt instrumente esenţiale de promovare a incluziunii sociale, iar modernizarea şi îmbunătăţirea lor vor contribui substanţial la creşterea calităţii vieţii acestor persoane, precum şi la buna guvernanţă în cadrul comunităţii. Astfel, Dizabnet este o reţea deschisa tuturor organizaţiilor şi instituţiilor dedicate satisfacerii nevoilor persoanelor cu dizabilităţi din Romania în conformitate cu Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Scopul DIZABNET este să realizeze şi să întreţină cadrul de colaborare pentru organizaţiile active prestatoare de servicii pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea creşterii continue a calităţii acestor servicii şi a calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

În vederea realizării acestui scop, DIZABNET îşi propune:

  • Promovarea de servicii continue şi integrate pornind de la nevoile  beneficiarilor;
  • Activităţi de lobby şi advocacy în favoarea prestatorilor de servicii sociale, educaţionale şi de ocupare pentru persoane cu dizabilităţi, cu respectarea intereselor şi  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale aparţinătorilor acestora;
  • Diseminarea şi promovarea documentelor internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • Îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniul serviciilor sociale, educaţionale şi de ocupare pentru persoane cu dizabilităţi;
  • Promovarea metodologiilor standardizate, a bunelor practici şi a schimbului de informaţii relevante din domeniul dizabilităţii şi a furnizării de servicii sociale, educaţionale şi de ocupare pentru persoane cu dizabilităţi;
  • Formare şi  dezvoltare profesională;
  • Dezvoltare de expertiză în domeniul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi;
  • Dezvoltare şi  implementare de activităţi, proiecte, programe în parteneriat;
  • Diseminare şi  promovare de informaţii relevante despre Dizabnet;
  • Responsabilizarea comunităţii şi  promovarea unei societăţi incluzive;