Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Membri

  /    /  Membri

Lista membrilor DIZABNET: 

Membrii DIZABNET îşi bazează activitatea pe aceleaşi principii comune:

 • Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Prevenirea şi combaterea discriminării;
 • Egalizarea şanselor;
 • Solidaritatea  socială;
 • Subsidiaritatea;
 • Abordarea integrată a serviciilor şi  centrată pe nevoile persoanei cu dizabilităţi;
 • Parteneriatul;
 • Integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Membrii DIZABNET lucrează în reţea vizând aceleaşi valori comune:

 • Eficienţă şi eficacitate;
 • Recunoaşterea şi acceptarea culturilor organizaţionale diferite;
 • Transparenţă şi încredere;
 • Disciplină şi conştiinţiozitate;
 • Implicare şi susţinerea iniţiativelor celorlalţi membri.

Membrii DIZABNET sunt de acord să coopereze în următoarele domenii:

 • Promovarea de servicii continue şi  integrate pornind  de la nevoile  beneficiarilor;
 • Promovarea bunelor practici;
 • Activităţi de lobby şi  advocacy în favoarea prestatorilor de servicii sociale din domeniul dizabilităţii, cu respectarea intereselor şi  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale aparţinătorilor acestora;
 • Formare şi  dezvoltare profesională;
 • Schimb de informaţii relevante din domeniul dizabilităţii şi a furnizării de servicii sociale;
 • Dezvoltare şi  implementare de activităţi, proiecte, programe în parteneriat;
 • Diseminare şi  promovare de informaţii relevante despre Dizabnet;
 • Responsabilizarea comunităţii şi  promovarea unei societăţi incluzive.
 • Îmbunătăţirea Cadrului legislativ din domeniul serviciilor sociale;
 • Diseminarea şi promovarea documentelor internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi.