Dizabnet

Reţeaua DIZABNET a fost înfiinţată în 2007 şi acţionează ca o platformă de comunicare şi reprezentare pentru prestatorii de servicii în domeniul dizabilităţii, în complementaritate cu organizaţiile care reprezintă interesele şi drepturile persoanelor cu dizabilităţi şi în acord cu documentele internaţionale din acest domeniu, în special Convenţia ONU privind Drepturile Persoanelor cu dizabilităţi.

icon_widget_image Aleea Vrancea nr.1, 540517 Tîrgu-Mureş, Romania icon_widget_image 0723686434 0265257057 icon_widget_image andreia.moraru@dizabnet.ro office@dizabnet.ro

Dizabnet

  /  Comunicate de presă   /  COMUNICAT DE PRESĂ – Lansare proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”

COMUNICAT DE PRESĂ – Lansare proiect ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”

TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!” vizează întărirea mişcării de reprezentare a  persoanelor cu dizabilităţi din România şi ameliorarea politicilor publice din domeniul dizabilităţii, prin dezvoltarea unei platforme sustenabile de acţiune, dialog şi lobby.

Proiectul se desfășoară în perioada 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016. Bugetul total este de 154.597 euro.

Promotor: Fundația Alpha Transilvană, Tîrgu – Mureș.

Partener: Asociația RENINCO România – Rețeaua Națională de Informare și Cooperare pentru integrarea în comunitate a Copiilor și Tinerilor cu Cerințe Educative Speciale, București.

Colaboratori: Organizaţia Naţională a Persoanelor cu Dizabilităţi din România, Asociaţia Hans Spalinger, Serviciul Public de Asistenţă Socială Simeria – jud. Hunedoara, Fundația Light into Europe și Direcția pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. 

Beneficiarii proiectului:

 • 50 de organizaţii ale persoanelor cu dizabilităţi (cu accent pe organizaţiile care reprezintă grupurile cele mai vulnerabile sau excluse – copiii, persoanele cu dizabilităţi intelectuale, cu afecţiuni neuropsihiatrice, victimele psihiatriei, persoanele cu dizabilităţi asociate sau boli rare etc.), 50 de organizaţii ale profesioniştilor din domeniul dizabilităţii, inclusiv organizații furnizoare de servicii și 3 organizații de promovare a drepturilor omului vor participa la programe de formare cu privire la obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi ratificată de România prin Legea nr. 221/2010. Acest grup cuprinde peste 1.100 de persoane.
 • reprezentanţi ai autorităţilor publice locale (consilii locale, primării, consilii judeţene, prefecturi, structuri deconcentrate ale ministerelor în teritoriu), parlamentari, funcţionari şi manageri ai serviciilor publice (SPAS, AJOFM, DGASPC, servicii de sănătate, inclusiv cabinete de medicina familiei, unități școlare, transport public etc.), arhitecți și responsabili în dezvoltare şi planificare urbană, respectiv  reprezentanţi din domeniul comunicării şi mass media vor beneficia de activități și materiale de informare.  Acest grup include peste 3.300 de persoane.

Proiectul propune activităţi şi mijloace de intervenţie care să aducă o valoare adăugată şi care să conducă la întărirea capacităţii de răspuns la problemele cu care se confruntă persoanele cu dizabilităţi. Proiectul combină activităţi de cercetare cu elaborarea de propuneri concrete pentru ameliorarea politicilor publice sectoriale. Nu în cele din urmă, proiectul vizează o schimbare la nivelul percepţiei publice asupra dizabilităţii, prin studii şi acţiuni concrete la nivelul specialiştilor media.

Acțiunile la nivel național din cadrul proiectului vor duce la realizarea unor rezultate importante, dintre care amintim :

 • Două studii tematice: Accesul persoanelor cu dizabilităţi din România la servicii de educaţie de la grădiniţă până la universitate și Costul dizabilităţii în România (primul studiu de acest tip în Europa de Est);
 • Alcătuirea unui manual cu privire la obiective şi tehnici moderne de lobby şi advocacy în domeniul dizabilităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
 • Formarea unui număr de 25 persoane ca formatori de formatori, din rândul organizaţiilor de persoane cu dizabilităţi;
 • Derularea a 25 de sesiuni de formare în 8 regiuni ale țării, pentru organizaţiile de persoane cu dizabilităţi, incluzând şi un modul aplicativ (de exemplu: organizarea unei campanii concrete de advocacy, a unor iniţiative locale etc.);
 • Alcătuirea unei broşuri informative şi derularea a 8 sesiuni de informare pentru reprezentanţii autorităţilor publice locale;
 • Alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru reprezentanţii Parlamentului;
 • Alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru funcţionarii serviciilor publice de la nivel local;
 • Alcătuirea unei broşuri informative şi derularea unei sesiuni de informare pentru specialiştii în planificare urbană şi arhitecţi;
 • Desfășurarea unui seminar de informare la nivel naţional, pe tema “Dizabilitatea și statistica”;
 • Alcătuirea unui document de discuţie pe tema “Dizabilitatea în presă”;
 • Alcătuirea unui manual de formare şi derularea a trei sesiuni de formare pentru jurnaliştii din presa scrisă, audio şi video, din toate judeţele ţării;
 • Organizarea unei conferinţe naţionale, cu participare internaţională, cu tema: “Politicile publice în domeniul dizablităţii, în lumina Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi”.

În urma implementării proiectului, organizațiile beneficiare vor dobândi cunoştinţele necesare pentru exersarea unor competenţe concrete de lobby şi advocacy, dar în egală măsură comunitatea (actorii cheie, cu rol activ în formularea şi implementarea măsurilor pentru persoanele cu dizabilităţi) va avea o nouă perspectivă asupra dizabilităţii și va avea capacitatea de a lua decizii informate cu impact direct asupra calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Persoane de contact:

Andreia Moraru – manager proiect  (andreia_moraru@alphatransilvana.ro, 0723-686434)

Emil Sabău – responsabil comunicare (emil_sabau@alphatransilvana.ro, 0744-124779)

Rodica Moise –  coordonator parterner (arr@reninco.ro, 0721-233812)

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului. 

Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org sau www.fondong.fdsc.ro.