Notice: bbp_setup_current_user was called incorrectly. The current user is being initialized without using $wp->init(). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.3.) in /var/www/web149/web/wp-includes/functions.php on line 3733 Tablou de corespondenţă între articolele din CRPD şi articolele din lege pentru Compendiu CRPD | Dizabnet

Tablou corespondenta pentru Compendiu CRPD.xlsx

Tablou corespondenta pentru Compendiu CRPD.xlsx
Articol CRPDLegislaţie naţională din tabloul de corespondenţă Legislaţie naţională inclusă în Compendiu CRPD
Art.1 Scop, Art.2 DefiniţiiL 448/2006·         LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.
Art. 1, 2(1), 5Articole: 1, 2, 5, 85, 86, 87, 88, 89, 901, 902, 903
·         Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Legea 292/2011Art : 1, 2, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52
Art. 6, aa), g) h)·         LEGE nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale
Art: 6
OG 137/2000·         Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
Art. 2Art: 2 (1)
·         Metodologie din 16 aprilie 2008 privind organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, aprobată de Hotărârea 430/2008
Legea 448/2006Art: INTEGRAL
Art. 5, 61, ·         ORDIN nr. 762 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap
Art: INTEGRAL
Art. 3Legea nr. 448/2006, art. 3, lit a) b), c)Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Principii generaleArt. 3, 5
Legea 292/2011, art. 5, lit g) r)
Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Legea 272/2004, art. 6, lit b)Art. 6
Legea 202/2002, art. 1, alin (2)
Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Art. 1
Art. 4Constituţia RomânieiConstituţia României
Obligaţii generaleArt. 11, 20Art. 11, 20
Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatăLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Art. 3, 4, 7, 8Art. 3, 4, 7, 8
Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei socialeLegea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale
Art. 3, Art. 3,
Art.5 Constituţ ie,·         Constituţia României
Egalitatea şi nediscriminarea Art.16 Art.16
·         Ordonanţa Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
OG 137/2000, republicatăArt: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Art. 1, alin. 2
·         LEGE nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Codul de procedura civila , art. 42 (nu mai este valabil)
Art: 64
Art. 6OG 137/2000·         Ordonanţa nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată
Femei cu dizabilităţiRepublicata, art 2, alin 6Art: 2, 15
·         Legea nr. 202 din 19 aprilie 2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi
Legea 202/2002Art: 1, 2, 3, 4, 6
Art 2, alin 1
Art. 7Legea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicatăLegea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată
Copii cu dizabilităţiArt: 1, 2, 6Art: 2, 4, 5(3), 6, 7, 29, 34, 35, 46, 49, 50, 51, 64,
Art. 8Legea nr. 448/2006Legea nr. 448/2006
Creşterea gradului de conştientizareArt: 75 a) b) c) e) j) k) l) m)Art: 75 a) b) c) e) j) k) l) m)
Art. 9Legea nr. 448/2006Legea nr. 448/2006
AccesibilitateCapitolul 4.Art. 5, 6, 18, 19, 22, 23, 24, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71
Art: 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
NORME METODOLOGICE din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Normativ privind adaptarea cladirrilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051 – 2012 – Revizuire NP 051/2000Art: 37, 38, 39, 40, 41
Decizie ANCOM nr. 160/2015 privind stabilirea unor măsuri adresate utilizatorilor finali cu dizabilități
Normativ privind adaptarea cladirrilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051 – 2012 – Revizuire NP 051/2000
Art: INTEGRAL
Norme metodologice din 28 iunie 2007 privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, adoptate prin Hotarirea 680/2007
Art: INTEGRAL
HOTĂRÂRE nr. 884 din 29 iulie 2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 680/2007
Art: INTEGRAL
ORDIN nr. 1640 din 1 august 2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate
Art: INTEGRAL
Art. 10Constituţia RomânieiConstituţia României
Dreptul la viaţăArt: 22Art: 22
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată prin Legea nr. 30/1994Codul Civil
Art: 2Art: 58, 61.
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, ratificată prin Legea nr. 30/1994
Art: 2
Art. 11HOTĂRÂRE nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesionisteHOTĂRÂRE nr. 1492 din 9 septembrie 2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste
Situaţii de risc şi urgenţe umanitareArt: 11 i)Art: 1, 11 i)
Art. 12Constituţia RomânieiConstituţia României
Recunoaştere egală în faţa legiiArt: 53Art: 53
Codul CivilLegea 448/2006
Art: 28, 29, 43,Art: 25
Legea 448/2006Codul Civil
Art: 25Art: 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 104, 105, 106, 107, 108, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186
Codul de procedură civilă
8, 32, 56, 57, 58,
Art. 13Constituţia RomânieiConstituţia României
Accesul la justiţieArt: 21Art: 21
Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Art: 6, 25
Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Art. 14
Codul de Procedură Penală
Art: 12, 83, 90, 93, 105, 184, 247, 248, 569, 570, 571
Codul Penal
Art: 23, 28, 77 h), 110
Codul de Procedură Civilă
Art: 8, 57, 58, 225
Art. 14Constituţia României:Constituţia României:
Libertatea şi siguranţa persoaneiArt: 23Art: 23
Regulament din 21 mai 2012 de organizare şi funcţionare a unităţilor penitenciare:
Art: 71
Art. 15Constituţia RomânieiConstituţia României
Nimeni nu poate fi supus torturii şi niciunui fel de pedeapsă sau de tratament crud, inuman ori degradantArt: 22Art: 22
Codul Civil
Art: 61, 62, 63, 64, 65
Art. 16Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, art. 2.Comentariu: În legislaţia naţională nu există prevederi care să se refere expres la dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a nu fi supuse exploatării, violenţei şi abuzului. Prevederi generale referitoare la interzicerea exploatării, violenţei şi abuzului de regăsesc în Codul Penal, Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
Nimeni nu poate fi supus exploatării, violenţei şi abuzului
Art. 17Constituţia RomânieiConstituţia României
Protejarea integrităţii persoaneiArt.22Art.22
Codul civil
Art. 61-65
Articolul 18Constitutia RomânieiConstitutia României
Libertatea de mişcare şi cetăţeniaArt. 25 – Libera circulatieArt. 25 – Libera circulatie
OUG nr. 97/2005OUG nr. 97/2005
Art. 26Art. 26
OUG nr. 137/2000OUG nr. 137/2000
Art. 13Art. 13
Legea nr. 272/2004Legea nr. 272/2004
Art 9Art 9
Art. 19Legea nr. 448/2006Legea nr. 448/2006
Art. 38Art. 32 (legea a fost renumerotată, art.38 nu mai este valabil)
Art. 20Legea 448/2006Legea 448/2006
Mobilitate personalăArt. 9, 11Art. 9, 11
Art. 21 Constitutia României Constitutia României
Libertatea de expresie şi opinie şi accesul la informaţieArt. 30, 31Art. 30, 31
Legea 448/2006Legea 448/2006
Art. 69, 70, 71Art. 69, 70, 71
Legea audiovizualului nr. 504 din 11 iulie 2002
Art. 42 1
Art. 22XLege nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Dreptul la viaţă privatăArt. 3, 7, 9, 29
Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, adoptat prin Decizia CNA nr. 220 din 24 februarie 2011
Art. 11, 30, 40, 41, 46
Art. 23XLegea nr. 272 din 21 iunie 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului
Respectul pentru cămin şi familieArt. 5(3), 35, 36(7),
Art. 24Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006
EducaţiaArt. 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19
Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Art. 11, 12
Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale
Art. 3, 4, 12, 25, 29, 48-56, 63, 67, 84, 94, 333
Regulament din 7 octombrie 2011 de organizare şi funcţionare a învăţământului special şi special integrat, aprobat prin Ordinul 5573/2011
INTEGRAL
Metodologie din 13 decembrie 2011 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională, orientarea şcolară şi orientarea profesională a copiilor, a elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, aprobată de Ordinul 6552/2011
INTEGRAL
Metodologie din 18 iunie 2014 privind elaborarea şi aprobarea curriculumului şcolar - planuri-cadru de învăţământ şi programe şcolare, aprobată prin Ordinul 3593/2014
Art. 8
Art. 25XLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
SănătateaArt. 6, 9, 10, 11
Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
5, 6, 10
Lege nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii
Art. 213, 221, 695, 374, 652, 868, 871, 874,
Art. 26XLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Abilitare şi reabilitareArt. 9, 11
Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Art. 5, 8, 9
Art. 27XLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Munca şi încadrarea în muncăArt. 6, 72-84
Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Art. 42-45
Instrucţiuni din 12 noiembrie 2008 pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate de Ordinul 590/2008
Art. 1-7
Procedură din 29 septembrie 2010 de autorizare a unităţilor protejate, aprobată prin Ordinul 1372/2010
INTEGRAL
Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei naţionale
Art. 255
Art. 28XLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Standarde de viaţă şi de protecţie socială adecvateArt. 6, 20, 26-58, 94-99
Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Art. 7, 13, 15-36, 53-55
Procedură din 30 octombrie 2013 de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, fost aprobat de Ordinul 2272/2013 Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 691 din data de 12 noiembrie 2013
INTEGRAL
Ordin nr. 468 din 13 octombrie 2009 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art. 54 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 702 din data de 20 octombrie 2009
Art. 1, 2, 3
Ordin nr. 467 din 13 octombrie 2009 privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere în centrele rezidenţiale pentru persoane cu handicap, precum şi a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centre sau de susţinătorii acestora
Art. 1-7
Ordonanţă nr. 68 din 28 august 2003 privind serviciile sociale
Art. 1, 3, 3 1 -3 6 , 11-21, 23-30, 32-61
Norme metodologice din 9 iunie 2005 de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobate prin Hotărârea nr. 539/2005
Art. 1-11
Ordin nr. 73 din 17 februarie 2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditaţi conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale
INTEGRAL
Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale
INTEGRAL
Codul Fiscal din 22 decembrie 2003
Art. 38, 42, 46 1 , Art. 55 1 , Art. 68 1 , Art. 71 1 , 82, 140, 262, 280, 284, 285, Art. 296 20
Norme metodologice din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
PARTEA 66 1
Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Art. 49, 58, 76
Norme din 20 martie 2011 de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
Art. 43
Art. 29XX
Participarea la viaţa politică şi publică
Art. 30XLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Participarea la viaţa culturală, activităţi recreative, timp liber şi sportArt. 6, 21
Art. 31XHotărârea nr. 344 din 30 aprilie 2014 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, precum şi pentru modificarea unor acte normative
Statistici şi colectarea datelorArt. 3, 4
Art. 33 Implementarea şi monitorizarea naţionalăXLegea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
Art. 8, 91-93
Norme metodologice din 14 martie 2007 de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotarirea 268/2007
Art. 55
Ordin nr. 1645 din 30 noiembrie 2010 pentru aprobarea modului de organizare şi funcţionare a Consiliului de analiză a problemelor persoanelor cu handicap
INTEGRAL

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.