Notice: bbp_setup_current_user was called incorrectly. The current user is being initialized without using $wp->init(). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.3.) in /var/www/web149/web/wp-includes/functions.php on line 3733 Sesiuni de informare și curs de formare la Brașov, 14-15.04.2016 | Dizabnet

Logo parteneri proiect 2015

C O M U N I C A T  D E  P R E S Ă

Sesiuni de informare și curs de formare organizate în cadrul proiectului ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”

HOSPICE Casa Speranței și Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Brașov susțin, în perioada  14–15 aprilie 2016, sesiunile de informare și cursul de formare,  organizate în proiectul ”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!”, finanțat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România, având ca promotor Fundația Transilvană Alpha din Tîrgu-Mureș.

Sesiunile de informare pentru reprezentanții autorităților publice locale, serviciilor publice locale, arhitecți și urbaniști și jurnaliști se vor derula  în data de 14 aprilie de la ora 10:00 la sediul HOSPICE Casa Speranței, str. Sitei 17A (centrul de zi- parter).

Cu  ocazia informărilor vor fi prezentate materialele realizate în cadrul proiectului:

  • Broșura informativă pentru reprezentanții autorităților publice locale în domeniul identificării nevoilor și a politicilor de incluziune activă a persoanelor cu dizabilități;
  • Broșura informativă pentru parlamentari, persoane cu dizabilități și organizații neguvernamentale;
  • Broșura informativă pentru funcționarii serviciilor publice de la nivel local în privința modului de identificare a nevoilor persoanelor cu dizabilități, a furnizării serviciilor publice în folosul acestora,a dialogului cu persoanele cu dizabilități și a familiilor acestora, a schimbării de perspectivă în abordarea dizabilității;
  • Broşura informativă pentru arhitecţi, urbaniști, persoane cu dizabilităţi și organizații neguvernamentale;
  • Studiul ”Dizabilitatea în presă” și Ghid în domeniul dizabilității pentru jurnaliști și profesioniști din mass-media

Scopul sesiunilor de informare este de a consolida relațiile dintre reprezentanții autoritățiilor publice locale, cei ai serviciilor publice, parlamentari, arhitecți și urbaniștilor, jurnaliști și organizațiile persoanelor cu dizabilități. Broșurile prezentate în cadrul sesiunilor de informare conțin informații relevante privind cadrul legal, respectiv norme și reglementări, ce pot fi de ajutor tuturor categoriilor de public-țintă menționate mai sus.

Cursul de formare pe tema ”Obiective și tehnici moderne de lobby și advocacy în domeniul dizabilității, în lumina Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități” va avea loc în perioada 14-15 aprilie la Centrul de Studii, str. Piatra Mare nr. 101 și este destinat reprezentanților organizațiilor persoanelor cu dizabilități.

Cursul de formare are la bază manualul ”Obiective și tehnici moderne de lobby și advocacy în domeniul dizabilității, în lumina Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități”.

*Materialele informative, studiul și manualul sunt disponibile în format electronic la adresa:http://www.dizabnet.ro/proiecte/proiecte-in-derulare/toate-drepturile-fundamentale-pentru-toate-persoanele-cu-dizabilitati/)

Informații despre evenimentele și cursurile viitoare vor fi disponibile pe site-ul www.dizabnet.ro și pagina de Facebook a Rețelei Dizabnet (www.facebook.com/Dizabnet).

DESPRE PROIECT:

”TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități!” este un proiect finanțat prin granturile SEE 2009–2014, în cadrul Fondului ONG în România având ca promotor Fundația Transilvană Alpha din Tîrgu-Mureș și ca partener Asociația RENINCO România. Colaboratorii proiectului sunt: Federația Organizația Națională a Persoanelor cu Dizabilități din România – ONPHR, Asociația Hans Spalinger Simeria, Serviciul Public de Asistență Socială Simeria și Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități – ANPD. Proiectul se derulează în perioada 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016. Bugetul total este de 154.597 euro.

Persoane de contact:

Laura Iosub – HOSPICE Casa Speranței, tel. 0728-130081, laura.iosub@hospice.ro

Virgil Lazăr – ANVR Filiala Brașov, tel. 0762-223423, bvanvr@gmail.com

footer

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.