Notice: bbp_setup_current_user was called incorrectly. The current user is being initialized without using $wp->init(). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.3.) in /var/www/web149/web/wp-includes/functions.php on line 3733 Raport Seminar Dizabnet | Dizabnet

Disabnet înfiinţată în anul 2007, este o reţea pentru prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilităţii. Este promovată de EASPD şi acţionează ca o platforma de comunicare şi reprezentare pentru aceste instituţii.

După prima şedinţă organizată în România,  acesta având un succes enorm, s-a hotărât înfiinţarea unei reţele virtuală, schimbarea de informaţii se desfăşoară on-line.

În jur de 50 de instituţii au decis să i-se alăture. După prima şedinţă s-a realizat un site care a fost folosit pentru schimbare de informaţii între membri reţelei.

De la sfârşitul anului 2007 organizaţia olandeză VGN a finanţat această reţea.

 În noiembrie, anul 2008 s-a organizat un seminar Disabnet, suportat de Handicap International şi EASPD şi finanţat parţial de VGN.

Scopul principal al acestei seminar a fost dezbaterea problemei Convenţiei ONU şi impactul acestuia în România. Un obiectiv foarte important al acestei întâlniri a fost şi o organizare mai clară al reţelei Disabnet.

Seminarul

Seminarul a  ocazia pentru membri reţelei de a cunoaşte mai bine problema referitor la necesitatea ratificării  Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

Acest seminar a servit totodată o întâlnire al proiectului iniţiat de organizaţia Handicap International, care are ca obiectiv întărirea capacităţilor regionale. Trei dintre organizaţiile participante la seminar lucrează deja într-un proiect care are la bază educarea specialiştilor în acest sector.

Dezvoltarea reţelei Disabnet

După entuziasmul iniţial de la înfiinţarea reţelei Disabnet, participanţii s-au izbit de câteva probleme şi obstacole:

  • Reţea Disabnet nu are personal
  • Lângă această reţea mai sunt multe reţele active
  • Lipsa cunoştinţelor in aspecte esenţiale
  • Lipsa informaţiilor despre posibilităţi legale
  • Diferenţe importante între prestatori de servicii sociale

În ciuda faptului că reţeaua Disabnet este expusă acestor probleme menţionate, membri sunt decişi să continue şi să ţină în viaţă acest proiect. Pentru a realiza aceste obiective se va face un plan de acţiune pe anul 2009.

1, Membri Disabnet sunt convinşi de necesitatea acestei reţea pentru prestatori de servicii sociale, în obiectivul de a îmbunătăţi situaţia persoanelor cu dizabilitate din Romania, oferindu-le servici de calitate. Este foarte clar că este de interes comun.

2, Pentru realizarea unei interacţiuni şi colaborare este necesar

a, schimbarea informaţiilor concrete

b, a realiza o grupă cu cunoştinţe la nivele diferite, cum ar fi la conducere, management şi personal de

c, de a lucra la inovaţii, proiecte în colaborare cu ceilalţi şi împărţi experienţele cu toţi membri reţelei.

d, promovarea activităţilor de lobby la nivele diferite: regional, national, şi la nivelul Uniunii Europene

3 Disabnet funcţioneză într-un context de:

  • persoanele cu dizabilităţi nu sunt întotdeauna acceptate ca cetăţeni
  • copii cu dizabilităţi nu sunt acceptate în şcoli
  • în multe cazuri părinţi, care au copil cu dizabilitate le este ruşine
  • lipsa cunoştinţelor în în multe aspecte: legislaţie, tehnologie de asistare, drepturile omului, drepturile copilului

Dar pe deoparte au apărut multe semne de bună practică în România. A apărut o gamă largă de servicii pentru diferite grupuri ţintă, ceea ce înseamnă că sunt posibilităţi de schimbare în această ţară.

  1. Cu toate că Disabnet funcţionează în aceste context, membri sunt decişi să lucreze în continuare pentru a atinge obiectivul şi scopurile:

Crearea unei platformă pentru schimbare de informaţii, actualizând site-ul în continu.

A denumi un coordonator de informaţii pentru acest scop.

Formarea unui consiliu director/conducere  al reţelei Disabnet.

Acest consiliu va pregăti un plan de actiune pentru viitor.

Sedinţa de consiliu va avea loc în primul trimestru al anului 2009, pentru a discuta paşi următori.

Reţeaua olandeză va veni în ajutorul pentru realizarea acestor obiective.

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.