Proiect „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilităţi!

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România

Perioada de implementare 2 iunie 2014 – 30 aprilie 2016

Proiectul „TOATE drepturile fundamentale pentru TOATE persoanele cu dizabilități” este depus de către Fundația Transilvana Alpha în numele Rețelei Dizabnet și vizează întârirea mișcării persoanelor cu dizabilități din România și amelioarea politicilor publice din domeniul dizabilității, prin dezvoltarea unei platforme sustenabile de acțiune, dialog și lobby în acest domeniu.

Proiectul este necesar deoarece la 3 ani de la ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități și la 7 ani de la intrarea în vigoare a Legii 448/2006 privind promovarea și protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, acest grup de 699.780 persoane se confruntă cu atitudini și practici discriminatorii și întâmpină în continuare obstacole majore în incluziunea școlară, profesională sau socială. Mișcarea persoanelor cu dizabilități este slabă și necoordonată, iar dizabilitatea nu se mai află pe agenda politică a decidenților. 

AFLĂ MAI MULTE


 

Project „ALL Fundamental Rights for ALL People with Disabilities!”

Project financed through EEA Grants 2009-2014, within NGO Fund in Romania

Implementation period: 2 June 2014 – 30 april 2016

The project ALL Fundamental Rights for ALL people with disabilites! is submitted by the Transilvana Alpha Foundation on behalf of Dizabnet Network and aims at increasing the capacities of the movement of persons with disabilites from Romania, as well as improving disability related policies, through the developement of sustainable platform of action, dialogue and lobby in this field.

The project is useful because, 3 years after the ratification of the UN Convention on the rights of people with disabilities, by Romania, and 7 years after the adoption of the specific law for protection of rights of people with disabilities (448/2006), this group of 699.780 persons are confronted with discriminatory attitudes and practices and still face huge obstacles in school inclusion, work or social participation. The movement of persons with disabilities is weak and uncoordinated and disability is no longer present on the political agenda of decision makers.

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.