Notice: bbp_setup_current_user was called incorrectly. The current user is being initialized without using $wp->init(). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.3.) in /var/www/web149/web/wp-includes/functions.php on line 3733 POZIŢIA DIZABNET „Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi” | Dizabnet

IMPACT:

S-a luat la cunoștiință de către ANPD. Acestia au discutat individual cu organizatiile membre ale Dizabnet privind modificarea unui singur standard, a Standardului minim de calitate pentru locuințe protejate. Nu s-a făcut însă nici o modificare.


POZIŢIA DIZABNET – Reţeaua Prestatorilor de Servicii pentru Persoana cu Dizabilităţi şi a FONSS – Federaţiei Oraganizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale cu privire la forma în care au fost adoptate „Standardele minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi” prin ORDIN nr. 67 din 21 ianuarie 2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 116 din 13 februarie 2015

Motivând că este necesară armonizarea legislației existente cu prevederile Legii 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice a publicat un Proiect de Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte.

(Detalii pe: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/transparenta/proiecte-in-dezbatere/3459-2014-08-11-ordin-mmfpspv)

În același timp, Guvernul a prorogat, pentru a doua oară, prin OG nr.18/2014 anumite termene din actul normativ citat, îndeosebi cele privind evaluarea în vederea acreditării furnizorului şi serviciilor sociale până la data de 31 decembrie 2016. (Detalii pe: http://legestart.ro/guvernul-amana-din-nou-anumite-termene-din-domeniul-serviciilor-sociale/)

Acreditarea unui prestator de servicii sociale este destinat a certifica faptul că acea instituție, organizație sau societate comercială îndeplinește condițiile minime pentru respectarea drepturilor beneficiarilor săi și pentru desfășurarea serviciilor în beneficiul acestora. Certificatul de acreditare / licențiere a serviciilor sociale permite, în mod deosebit, finanțarea din bani publici pentru desfășurarea serviciilor sociale pentru grupuri vulnerabile.

Dizabnet atrage atenția asupra reglementării haotice și lipsite de considerație privind nevoile individuale și specifice ale persoanelor cu dizabilități în procesul de furnizare a serviciilor sociale. Propunerea de noi Standarde de calitate pentru servicii sociale este fundamentată pe cerințele unei legi, nu pe obligația respectării drepturilor și demnității omului, așa cum România și-a asumat prin ratificarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități (Lege 221/2010). De asemenea, standardele de calitate menționate se referă deopotrivă la persoane cu dizabilități și persoane vârstnice, deși nevoile acestora diferă în mod fundamental. În cazul persoanelor cu dizabilități, serviciile trebuie să fie centrate pe recuperare și dezvoltarea abilităților pentru un trai independent. A nu se uita în acest sens că dezinstituționalizarea constitue o direcție de acțiune importantă pentru perioada 2014-2020.

Practica membrilor Dizabnet a relevat faptul că acreditarea serviciilor sociale avea un grad mare de formalitate și până în prezent, că respectarea standardelor nu este deloc asociată cu calitatea vieții, că lipsește evaluarea implementării, atât în ceea ce privește prestatorii publici de servicii sociale, cât și la cei privați. Datorită inadvertențelor legislative și a carențelor de evaluare, monitorizare și control funcționează furnizori de servicii sociale care primesc bani publici pentru servicii sociale care nu respectă cerințele strandardelor de calitate, cu repercusiuni grave asupra respectării drepturilor grupurilor vulnerabile, în general, și a persoanelor cu dizabilități, în special. Astfel de cazuri apar periodic în presă, iar autoritățile publice locale și centrale par a fi incapabile să țină sub control acest fenomen.

Solicităm retragerea Proiectului de Ordin privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte până la momentul în care MMFPSPV va propune o legislație coerentă, aplicabilă imediat și fără amânări, adaptată la convențiile internaționale ratificate de România și care să eficientizeze organismele de monitorizare și control ale serviciilor sociale, astfel încât să ne asigurăm că drepturile beneficiarilor sunt respectate cu prioritate, iar banii publici se cheltuiesc în beneficiul acestora, nu în detrimentul lor.

Persoana de contact: Andreia Moraru, 0723686434, andreia_moraru@alphatransilvana.ro

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.