Seminar Dizabnet 

13-14 Noiembrie 2008, Timișoara

Membri reţelei au avut ocazia de a cunoaşte mai bine problema referitor la necesitatea ratificării  Convenţiei ONU cu privire la Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi

Acest seminar a servit totodată o întâlnire al proiectului iniţiat de organizaţia Handicap International, care are ca obiectiv întărirea capacităţilor regionale. Trei dintre organizaţiile participante la seminar lucrează deja într-un proiect care are la bază educarea specialiştilor în acest sector.


Raport Seminar Dizabnet

Disabnet înfiinţată în anul 2007, este o reţea pentru prestatorii de servicii sociale în domeniul dizabilităţii. Este promovată de EASPD şi acţionează ca o platforma de comunicare şi reprezentare pentru aceste instituţii. După prima şedinţă organizată în România, ...

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.