Obiectiv, Misiune, Viziune, Scop

Misiunea DIZABNET este de a facilita creşterea calităţii serviciilor pentru persoanele cu dizabilităţi furnizate de organizaţiile/instituţiile membre şi  de a valorifica superior competenţele şi  resursele acestora.

Viziunea DIZABNET este aceea că serviciile pentru persoanele cu dizabilităţi din România sunt instrumente esenţiale de promovare a incluziunii sociale, iar modernizarea şi îmbunătăţirea lor vor contribui substanţial la creşterea calităţii vieţii acestor persoane, precum şi la buna guvernanţă în cadrul comunităţii. Astfel, Dizabnet este o reţea deschisa tuturor organizaţiilor şi instituţiilor dedicate satisfacerii nevoilor persoanelor cu dizabilităţi din Romania în conformitate cu Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Scopul DIZABNET este să realizeze şi să întreţină cadrul de colaborare pentru organizaţiile active prestatoare de servicii pentru persoane cu dizabilităţi, în vederea creşterii continue a calităţii acestor servicii şi a calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

În vederea realizării acestui scop, DIZABNET îşi propune:

  • Promovarea de servicii continue şi integrate pornind de la nevoile  beneficiarilor;
  • Activităţi de lobby şi advocacy în favoarea prestatorilor de servicii sociale, educaţionale şi de ocupare pentru persoane cu dizabilităţi, cu respectarea intereselor şi  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale aparţinătorilor acestora;
  • Diseminarea şi promovarea documentelor internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi;
  • Îmbunătăţirea cadrului legislativ din domeniul serviciilor sociale, educaţionale şi de ocupare pentru persoane cu dizabilităţi;
  • Promovarea metodologiilor standardizate, a bunelor practici şi a schimbului de informaţii relevante din domeniul dizabilităţii şi a furnizării de servicii sociale, educaţionale şi de ocupare pentru persoane cu dizabilităţi;
  • Formare şi  dezvoltare profesională;
  • Dezvoltare de expertiză în domeniul serviciilor pentru persoane cu dizabilităţi;
  • Dezvoltare şi  implementare de activităţi, proiecte, programe în parteneriat;
  • Diseminare şi  promovare de informaţii relevante despre Dizabnet;
  • Responsabilizarea comunităţii şi  promovarea unei societăţi incluzive;

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.