Membri

Lista membrilor DIZABNET: 

Membrii DIZABNET îşi bazează activitatea pe aceleaşi principii comune:

 • Respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului;
 • Prevenirea şi combaterea discriminării;
 • Egalizarea şanselor;
 • Solidaritatea  socială;
 • Subsidiaritatea;
 • Abordarea integrată a serviciilor şi  centrată pe nevoile persoanei cu dizabilităţi;
 • Parteneriatul;
 • Integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi.

Membrii DIZABNET lucrează în reţea vizând aceleaşi valori comune:

 • Eficienţă şi eficacitate;
 • Recunoaşterea şi acceptarea culturilor organizaţionale diferite;
 • Transparenţă şi încredere;
 • Disciplină şi conştiinţiozitate;
 • Implicare şi susţinerea iniţiativelor celorlalţi membri.

Membrii DIZABNET sunt de acord să coopereze în următoarele domenii:

 • Promovarea de servicii continue şi  integrate pornind  de la nevoile  beneficiarilor;
 • Promovarea bunelor practici;
 • Activităţi de lobby şi  advocacy în favoarea prestatorilor de servicii sociale din domeniul dizabilităţii, cu respectarea intereselor şi  drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi ale aparţinătorilor acestora;
 • Formare şi  dezvoltare profesională;
 • Schimb de informaţii relevante din domeniul dizabilităţii şi a furnizării de servicii sociale;
 • Dezvoltare şi  implementare de activităţi, proiecte, programe în parteneriat;
 • Diseminare şi  promovare de informaţii relevante despre Dizabnet;
 • Responsabilizarea comunităţii şi  promovarea unei societăţi incluzive.
 • Îmbunătăţirea Cadrului legislativ din domeniul serviciilor sociale;
 • Diseminarea şi promovarea documentelor internaţionale cu privire la drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

 

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.