Notice: bbp_setup_current_user was called incorrectly. The current user is being initialized without using $wp->init(). Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 2.3.) in /var/www/web149/web/wp-includes/functions.php on line 3733 Procedura pentru numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități este deschisă | Dizabnet

Ministerul pentru Consultare Publică și Dialog Civic – România

Senatul României anunță faptul că procedura pentru numirea președintelui Consiliului de monitorizare a implementării Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități ca urmare a demisiei fostului președinte este deschisă.

office-1209640_1920
Conform art. 5 (1) al legii nr. 8/2016, Consiliul de monitorizare este condus de un preşedinte şi un vicepreşedinte, numiţi de Senat, cu avizul Comisiei pentru drepturile omului, culte şi minorităţi a Senatului, la propunerea organizaţiilor neguvernamentale care desfăşoară programe de apărare a drepturilor persoanelor cu dizabilităţi şi a organizaţiilor neguvernamentale care reprezintă persoanele cu dizabilităţi. Președintele consiliului este asimilat rangului de secretar de stat.

Până la data de 5 octombrie, organizațiile neguvernamentale mai sus menționate pot înainta propuneri de candidatură către Biroul permanent al Senatului care, în termen de 5 zile de la primirea acestora, va dispune publicarea lor pe pagina de internet a Senatului, împreună cu documentele însoţitoare: CV-ul candidatului, un proiect al candidatului cu privire la aplicarea efectivă a prevederilor prezentei legi, scrisoarea de propunere din partea organizaţiei neguvernamentale, precum şi eventualele recomandări privind expertiza în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi.”

Sursă: www.senat.ro

Website realizat cu finanțare prin granturile SEE 2009 - 2014, în cadrul Fondului ONG în România. Pentru informații oficiale despre granturile SEE și norvegiene accesați www.eeagrants.org și www.fondong.fdsc.ro. Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009 - 2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului.